بلفاروپلاستي يا همان عمل افتادگي پلك كه در زيبايي چهره تأثير بسزايي دارد و همچنين از بروز اختلالات بينايي و سر درد هاي ميگرني نيز جلوگيري مينمايد

img11
img12
img13
img14
shape15
shape16
عمل بلفاروپلاستی

عمل بلفاروپلاستی

عمل جراحی پلک

عمل جراحی پلک

نمونه عمل جراحی بلفاروپلاستی آقایان

نمونه عمل جراحی بلفاروپلاستی آقایان

عمل بلفاروپلاستی بعد از 10

عمل بلفاروپلاستی بعد از 10

بلفاروپلاستی بعد از 10 روز

بلفاروپلاستی بعد از 10 روز

بلفاروپلاستی پلک

بلفاروپلاستی پلک

نمونه جراحی بلفاروپلاستی

نمونه جراحی بلفاروپلاستی

عمل جراحی بلفاروپلاستی

عمل جراحی بلفاروپلاستی

نمونه عمل جراحی بلفاروپلاستی

نمونه عمل جراحی بلفاروپلاستی

بلفاروپلاستی بعد از یک ماه

بلفاروپلاستی بعد از یک ماه

نمونه جراحی پلک بالا

نمونه جراحی پلک بالا

نمونه جراحی بلفاروپلاستی

نمونه جراحی بلفاروپلاستی

نمونه جراحی بلفاروپلاستی بعد از 10 روز

نمونه جراحی بلفاروپلاستی بعد از 10 روز

نمونه عمل جراحی پلک بالا

نمونه عمل جراحی پلک بالا

نمونه عمل جراحی بلفاروپلاستی بعد از 10 روز

نمونه عمل جراحی بلفاروپلاستی بعد از 10 روز

نمونه عمل جراحی پلک

نمونه عمل جراحی پلک

نمونه کار بلفاروپلاستی

نمونه کار بلفاروپلاستی

نمونه عمل پلک (بلفاروپلاستی)

نمونه عمل پلک (بلفاروپلاستی)

نمونه بلفاروپلاستی کیلینیک ژاوا

نمونه بلفاروپلاستی کیلینیک ژاوا

نمونه بلفاروپلاستی بعد از 10 روز

نمونه بلفاروپلاستی بعد از 10 روز

نمونه جراحی پلک بالا

نمونه جراحی پلک بالا

بلفارو

بلفارو

بلفاروپلاستی پلک بالا و پایین

بلفاروپلاستی پلک بالا و پایین