برای رفع گودی و سیاهی زیر چشم بهترین روش استفاده از فیلر زیر چشم است که بعد از تزریق تفاوت آن کاملا مشهود است.

img11
img12
img13
img14
shape15
shape16
تزریق فیلر

تزریق فیلر

فیلر زیر چشم

فیلر زیر چشم

رفع گودی زیر چشم

رفع گودی زیر چشم

نمونه تزریق فیلر چشم

نمونه تزریق فیلر چشم