بايد بپذيريم كه هيچ صورتي بي عيب نيست پس براي زيباتر شدن نياز به رفع نواقص است كانتورينگ صورت در واقع يك پكيج كامل كردن صورت است كامل كردن جزييات براي زيباتر شدن كليات در واقع يكسان سازي تمامي نواحي صورت به وسيله فيلر يا چربي تا چهره بتواند كه نماي كلي داشته باشد

img11
img12
img13
img14
shape15
shape16
کانتورینگ صورت

کانتورینگ صورت

تزریق زاویه فک

تزریق زاویه فک